Po IX MF ma sfinansowane 91 proc. potrzeb na '13 po noweli - Marczak z MF

30-09-2013 15:47
30.09. Warszawa (PAP) - Po wrześniu MF ma sfinansowane 91 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych określonych w nowelizacji ustawy budżetowej i posiada rezerwę środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 49 mld zł. Podaż SPW planowana na październik umożliwia zakończenie tegorocznych potrzeb - poinformował dyrektor departamentu długu publicznego MF Piotr Marczak.

"Po wrześniu mamy sfinansowane 91 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych określonych w nowelizacji ustawy budżetowej i posiadamy rezerwę środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 49 mld zł" - napisał Marczak w komunikacie przesłanym dziennikarzom.

Ministerstwo Finansów w październiku 2013 r. planuje na dwóch przetargach sprzedać obligacje łącznie za 8,0-17,0 mld zł.

"W październiku założyliśmy podaż obligacji na poziomie umożliwiającym praktyczne zakończenie finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych" - napisał Marczak.

"Szerokie przedziały przyjętej podaży na dwóch standardowych przetargach sprzedaży będą zawężone w oparciu o bieżącą sytuację rynkową" - dodał.

"W październiku na rynek wypłynie blisko 30 mld zł z tytułu wykupu i obsługi obligacji złotowych, co oznacza że w miesiącu tym nastąpi oddłużenie w krajowych papierach skarbowych. Dodatkowo do OFE przekazanych zostanie 1,1 mld zł" - napisał.

Jak informuje dyrektor departamentu długu publicznego, skala prefinansowania potrzeb na 2014 r. będzie wypadkową wielkości i jakości zgłaszanego popytu na polskie papiery.

"Z uwagi na ciągle zmienną i niepewną sytuację na rynkach finansowych, plan podaży papierów skarbowych na kolejne miesiące IV kw. br. ma charakter tylko ramowy. W przypadku zakończenia finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych już w październiku, listopadowa podaż uzależniona będzie od apetytu inwestorów na nasze obligacje. W grudniu zakładamy przeprowadzenie tylko jednego przetargu zamiany" - napisał Marczak.

"Skala prefinansowania przyszłorocznych potrzeb na rynku krajowym będzie więc prostą wypadkową wielkości i jakości popytu zgłaszanego na nasze obligacje" - dodał.

MF planuje wrócić do emisji bonów w I kw. 2014 r., ale w przypadku znacznego wystramiania się krzywej może to zrobić wcześniej.

"Zabezpieczeniem finansowania krajowego są posiadane waluty i potencjalna możliwość sprzedaży bonów skarbowych. Zakładamy, że do emisji bonów powrócimy dopiero w I kw. przyszłego roku, ale w przypadku dużego wystramiania się krzywej dochodowości, ten instrument możemy zawsze wykorzystać wcześniej" - napisał Marczak.

Z kwartalnego planu podaży MF wynika, że w IV kw. 2013 r. możliwe są emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej.

"W IV kw. zapewne pojawimy się po wielomiesięcznej przerwie na rynkach międzynarodowych w celu dalszego prefinansowania przyszłorocznych potrzeb walutowych. Mając komfort dysponowania już znacznymi zasobami walut będziemy na bieżąco dokonywać wyboru rynku do najbardziej efektywnej emisji zagranicznej" - napisał Marczak.

Dyrektor departamentu długu poinformował, że we wrześniu portfele inwestorów zagranicznych były zwiększane.

"W sierpniu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 4,3 mld zł, a od początku roku przyrósł o 7,4 mld zł. We wrześniu portfele inwestorów zagranicznych były sukcesywnie zwiększane" - napisał Marczak w komunikacie.

MF w poniedziałek podało, że 16 października zostanie zorganizowany przetarg odkupu obligacji nominowanych w euro, o wartości nominalnej do 500 mln euro.

"We wrześniu otrzymaliśmy kolejne transze kredytu z EBI o wartości 1,0 mld euro. Duża wartość posiadanych środków walutowych oraz bardzo niskie stopy procentowe eurowego rynku pieniężnego czynią zasadnym przeprowadzenie już w październiku przetargu odkupu naszych obligacji nominowanych w euro, zapadających na początku przyszłego roku" - napisał Marczak.

"Odkup obligacji pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać posiadane waluty niż lokowanie ich na depozytach. Rok temu odkupiliśmy na przetargu 7 proc. wartości emisji nominowanej w euro zapadającej w kolejnym roku. W tym roku chcielibyśmy co najmniej podwoić tę wartość" - dodał.

Marczak poinformował, że w drugiej połowie października MF podejmie decyzję o przeprowadzeniu pilotażowej emisji nowych obligacji detalicznych.

"W drugiej połowie października podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu pilotażowej emisji nowych obligacji detalicznych. Im bardziej stabilna będzie sytuacja rynkowa, tym większe będzie prawdopodobieństwo zaoferowania nowych obligacji skierowanych do indywidualnego nabywcy" - napisał dyrektor departamentu długu.(PAP)

fdu/ asa/