PKO BP BANKOWY PTE SA informuje

12-04-2013 12:27
12.04. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY PTE SA - komunikat

Na podstawie §12 pkt. 6, w związku z §18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 90, poz. 520 ze zm.), PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna ("Towarzystwo") zawiadamia o wyborze, w dniu 11 kwietnia 2013 roku, pod warunkiem i z dniem przejęcia przez Towarzystwo zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT ("OFE POLSAT"), spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

1) badania sprawozdania finansowego OFE POLSAT, obejmującego okres od dnia 16 kwietnia 2013 roku (tj. od dnia rozpoczęcia likwidacji OFE POLSAT) do dnia 19 lipca 2013 roku (tj. do dnia zakończenia likwidacji OFE POLSAT);

2) badania bilansu PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzonego na dzień 19 lipca 2013 roku (tj. na dzień przeniesienia aktywów OFE POLSAT do PKO BP Bankowego OFE).

kom mra