PKO BP BANKOWY PTE SA informuje

04-02-2013 16:02
04.02. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY PTE SA - komunikat

Na podstawie §12 pkt. 4 i §18 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U., Nr 90, poz. 520 ze zm.), PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zawiadamia o: zawarciu w dniu 29 stycznia 2013 r., pomiędzy PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym i PKO BP Finat sp. z o.o., Umowy o świadczenie usługi agenta transferowego dla otwartego funduszu emerytalnego (umowa ta weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.); rozwiązaniu (z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.) dotychczasowej Umowy o świadczenie usług agenta transferowego dla otwartego funduszu emerytalnego, zawartej pomiędzy PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym i PKO BP Finat sp. z o.o., tj. umowy z dnia 15 grudnia 2000 roku.

kom abs/