PKB wzrośnie w '13 o 1,2 proc., w '14 przyspieszy do 2,2 proc. - IBRKiK

27-06-2013 12:24
27.06. Warszawa (PAP) - Dynamika wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 1,2 proc., zaś w 2014 r. przyspieszy do 2,2 proc. - prognozuje Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Zdaniem Instytutu, inflacja CPI w 2013 r. wyniesie 1,5 proc., zaś rok później 2,1 proc.

"W bieżącym cyklu koniunkturalnym gospodarka nie osiągnęła jeszcze swoich stanów minimalnych i przynajmniej w I połowie 2013 r. będzie utrzymywała się tendencja spadkowa zarówno konsumpcji indywidualnej, jak i nakładów inwestycyjnych. Brak ożywienia wśród najważniejszych partnerów gospodarczych Polski ograniczy możliwości zbytu na rynkach zagranicznych. W skali całego roku PKB nie wzrośnie bardziej niż o 1,2 proc. i nie mniej niż o 0,9 proc." - napisano w komentarzu do prognoz.

Zdaniem ekonomistów Instytutu, w 2014. należy oczekiwać pełnych efektów obniżek stopy referencyjnej NBP oraz lekkiego ożywienia konsumpcji prywatnej - do 2,1 proc., co będzie efektem niskiej inflacji i spodziewanego zakończenia spowolnienia gospodarczego.

"Powinno to spowodować nieznaczne ożywienie nakładów inwestycyjnych (do 1,9 proc.). Jednocześnie w roku 2014 Komisja Europejska oczekuje wzrostu PKB w strefie euro. Oznacza to możliwość przyspieszenia tempa wzrostu polskiego eksportu, przy jednoczesnym szybszym wzroście importu" - napisano.

"Jednakże wkład eksportu netto w przyrost PKB powinien pozostać dodatni - wtedy PKB zwiększy się o 2,2 proc." - dodano.

Analitycy IBRKiK prognozują, że w latach 2013-2014 prognozowany lekki spadek światowej ceny ropy działać będzie w kierunku spadku wskaźnika CPI w Polsce o 0,05 pkt. proc. i 0,08 pkt. proc., przy uwzględnieniu efektu kursowego.

"Popyt na polski eksport wzrośnie w 2013 r. jedynie o 2,2 proc., a dopiero w 2014 r. nieco przyspieszy do 5,5 proc. Pierwsza z tych liczb jest wyraźnie niższa od prognozowanej dynamiki handlu światowego. Jest to to efekt specyfiki struktury geograficznej polskiego eksportu, nakierowanego na mało dynamiczne, zwłaszcza obecnie, rynki zachodnioeuropejskie" - napisano.

Poniżej tabela z prognozami wybranych wskaźników makroekonomicznych opracowanych przez IBRKiK na 2013 i 2014 rok.

<PRE>

Wyszczególnienie 2013 2014 zmiany rdr w proc.

Wzrost PKB 1,2 2,2Ceny konsumpcyjne 1,5 2,1Konsumpcja prywatna 1,0 2,1Konsumpcja publiczna -0,7 1,0Nakłady brutto na śr.trwałe -3,6 1,9Eksport towarów i usług 2,6 3,9Import towarów i usług -0,9 3,3Przeciętne nominalnewynagrodzenie brutto 2,8 3,8

</PRE>

(PAP)

nik/ ana/