PKB wzrósł w IV kw. '12 o 0,7 proc. - GUS

22-04-2013 11:23
22.04. Warszawa (PAP) - PKB wzrósł w IV kw. '12 o 0,7 proc. wobec 1,1 proc. szacowane wcześniej - podał GUS.

Poniżej skala wpływu poszczególnych składowych na PKB.<PRE>

IV kw'12 III kw'12 II kw '12 I kw '12

PKB 0,7 1,3 2,3 3,5

Popytkrajowy -1,7 -0,8 -0,4 2,3

Spożycieogółem -0,2 0,4 0,9 1,0

Spożycieindywidualne -0,1 0,1 0,8 1,2

Spożyciepubliczne -0,1 0,3 0,1 -0,2

Akumulacja -1,5 -1,2 -1,3 1,3

Nakładybruttona środkitrwałe -1,2 -0,3 0,2 0,8

Zapasy -0,3 -0,9 -1,5 0,5

Saldoobrotówz zagranicą 2,4 2,1 2,7 1,2

Wartośćdodanabrutto 0,5 1,1 1,9 2,9</PRE>

(PAP)

map/ asa/