Pekao Pioneer PTE SA informuje

28-05-2013 15:56
28.05. Warszawa (PAP) - Pekao Pioneer PTE SA - komunikat

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z § 12 pkt. 6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520 z późn. zm.), informuje o wyborze Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego za lata obrotowe 2013 - 2017

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520 z późn. zm.), informuje o wyborze Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Towarzystwa za lata obrotowe 2013 - 2017.

kom mra