Państwowy dług publiczny w '12 wyniósł 52,7 proc. PKB - MF

02-04-2013 15:14
02.04. Warszawa (PAP) - Państwowy dług publiczny na koniec 2012 roku wyniósł 840.473,9 mln zł i w IV kw. wzrósł on o 4.960,1 mln zł, tj. o 0,6 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Relacja długu publicznego do PKB wyniosła 52,7 proc. wobec 53,5 proc. na koniec 2011 roku.

Od początku 2012 roku zwiększył się o 25.131,2 mln zł, tj. o 3,1 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 886.778,7 mln zł i w IV kwartale wzrósł on o 3.044,8 mln zł, tj. o 0,3 proc. Natomiast od początku 2012 roku zwiększył się o 27.702,3 mln zł, tj. o 3,2 proc.

Wyrażony w relacji do PKB wyniósł 55,6 proc. wobec 56,4 proc. na koniec 2011 roku.

"Jeśli odliczy się przyrost wolnych środków zgromadzonych dodatkowo na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 2013 roku, to relacja długu publicznego do PKB na koniec 2012 roku byłaby jeszcze niższa i wyniosła odpowiednio 51,9 proc. w przypadku definicji polskiej i 54,8 proc. w przypadku definicji unijnej" - napisano w komentarzu do danych.

"Spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 roku nastąpił po raz pierwszy od 2007 roku" - dodano. (PAP)

bg/ asa/