Państwowy dług publiczny po I kw. wzrósł o 3,5 proc. do 869.939,6 mln zł - MF.

10-06-2013 15:29
10.06. Warszawa (PAP) - Państwowy dług publiczny w I kwartale wzrósł o 3,5 proc. do 869.939,6 mln zł - podało w poniedziałkowym komunikacie ministerstwo finansów.

"Największy wpływ na zmianę PDP w I kwartale 2013 miała zmiana zadłużenia Skarbu Państwa (po konsolidacji wzrost o 31.114,7 mln zł, tj. o 4,0 proc.), co wynikało przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł (w tym 24,4 mld zł deficytu budżetu państwa i 3,2 mld zł deficytu budżetu środków europejskich). Wysoki poziom potrzeb pożyczkowych jest zjawiskiem typowym dla I kwartału - w I kwartale lat 2011-2012 wynosiły one odpowiednio 24,5 mld zł i 25,0 mld zł" - napisał w komentarzu resort finansów.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 917.754,6 mln zł. W I kwartale 2013 r. wzrósł on o 30.978,5 mln zł, tj. o 3,5 proc. (PAP)

map/ asa/