Pakt fiskalny ważny, by Polska miała głos przy przebudowie EMU - Rostowski, MF (aktl.)

19-02-2013 11:31
# dochodzą kolejne wypowiedzi Rostowskiego z przemówienia w Sejmie #

19.02. Warszawa (PAP) - Ratyfikacja paktu fiskalnego jest ważna, by Polska była uwzględniana przy zmianie architektury strefy euro - uważa Jacek Rostowski, minister finansów.

"Pakt fiskalny ratyfikujemy. To nam daje różne, bardzo znaczące uprawnienia, szczególnie przy zmianie architektury strefy euro. To jest oczywiście dla nas ważne i po to, żeby ta strefa była stabilna i po to, by była wygodna, gdy po długich przygotowaniach do niej przystąpimy" - powiedział w Sejmie dziennikarzom Rostowski.

"To jest wielkie osiągnięcie, że będziemy mieli głos w przebudowywaniu strefy. Nie chcemy być w sytuacji, w której ta strefa jest budowana bez naszego wkładu. Pakt fiskalny zapewnia nas, że nasz głos będzie także słuchany" - dodał.

Minister finansów dodał, że pogląd o niekonstytucyjności paktu jest absurdalny.

W Sejmie we wtorek odbywa się debata na temat paktu fiskalnego.

"(...) W jakimś momencie, kiedy to będzie stosowne, bezpieczne i korzystne dla Polski, do strefy euro chcemy przystąpić. Pakt fiskalny stanowi integralną część tej strategii. Daje nam wpływ na rozwój strefy euro. Zapewnia nam ten wpływ przez udział, który będziemy mieli dzięki przyjęciu paktu fiskalnego w szczytach strefy euro, które będą dotyczyły zmiany architektury tej strefy" - powiedział Rostowski podczas przemówienia w Sejmie.

"Nie ma innego sposobu, żeby premier RP mógł decydować o tym, jakie będą zasadnicze zmiany w strefie euro, póki Polska nie jest członkiem tej strefy, niż przez ratyfikację i przyjęcie paktu fiskalnego przez Polskę" - dodał.

"Poza tą bardzo ważna korzyścią, którą pakt nam daje, przy zakresie, który dziś będziemy debatowali, czyli przy tym ograniczonym zakresie, co do którego się na tym etapie zobowiązujemy, pakt fiskalny do niczego dodatkowego nas nie zobowiązuje. Daje na możliwość wcześniejszego przyjęcia dodatkowych rygorów paktu, jeśli w przyszłości polski rząd i polski parlament będą chciały tak uczynić. Ale nie ma żadnego zobowiązania, żadnego obowiązku, aby przyjąć te dodatkowe rygory. Choć oczywiście te rygory nie są specjalnie ostrzejsze od naszych własnych, krajowych rygorów, które są zapisane w naszej konstytucji" - powiedział Rostowski.

Minister finansów zaznaczył, że pakt fiskalny wzmocni pozycję Polski w Europie.

"Reasumując pakt fiskalny wzmacnia naszą pozycję w Europie, wzmacnia naszą pozycję podczas tych kluczowych negocjacji dotyczących przebudowy strefy euro i Unii Europejskiej. Musimy na pierwszym miejscu pamiętać, że przed nami prawdopodobnie 3-4, może nawet 5 lat przebudowy strefy euro i Unii Europejskiej i nie możemy sobie pozwolić na to, aby w tym czasie jakąkolwiek kartę w tych negocjacjach, które będą co najmniej tak samo trudne, jak negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi, aby w tych negocjacjach jakąkolwiek kartę oddać. A pakt fiskalny to na prawdę bardzo znacząca karta w tej grze" - powiedział Rostowski.(PAP)

jba/ fdu/ kba/ osz/ asa/