Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

28-06-2013 18:21
28.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

28.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03143 0,13030 0,47938 0,09000 -0,00500
w1 0,04357 0,16001 0,48625 0,10143 -0,00500
m1 0,06857 0,19300 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,10286 0,23280 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13786 0,27275 0,50850 0,15429 0,01800
m6 0,24857 0,41380 0,59988 0,23214 0,08040
m12 0,46000 0,68295 0,90250 0,41643 0,24740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz