Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

24-06-2013 18:16
24.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

24.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02857 0,13080 0,47938 0,09000 -0,00300
w1 0,03829 0,15901 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06571 0,19160 0,49250 0,11857 -0,00300
m2 0,09643 0,23046 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13000 0,27325 0,50850 0,15429 0,01800
m6 0,23000 0,41126 0,59063 0,23286 0,08040
m12 0,42857 0,66810 0,88813 0,41929 0,24140

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz