Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

19-06-2013 18:06
19.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

19.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02857 0,13140 0,47938 0,08857 -0,00300
w1 0,03614 0,15951 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06286 0,19250 0,49250 0,11857 -0,00300
m2 0,09643 0,22976 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,12929 0,27325 0,50575 0,15429 0,01800
m6 0,22857 0,41376 0,59313 0,23929 0,08240
m12 0,43857 0,68320 0,89375 0,42786 0,24390

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz