Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

18-06-2013 18:22
18.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

18.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02786 0,13140 0,47938 0,09143 -0,00300
w1 0,03757 0,15851 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06286 0,19250 0,49250 0,12014 -0,00300
m2 0,09571 0,22876 0,49938 0,14000 0,00600
m3 0,12643 0,27225 0,50575 0,15429 0,01800
m6 0,22643 0,41126 0,59313 0,24071 0,08240
m12 0,43429 0,68470 0,89500 0,43071 0,24390

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/