Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

14-06-2013 18:44
14.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

14.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02786 0,13260 0,48000 0,09286 -0,00300
w1 0,03757 0,15851 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06000 0,19238 0,49250 0,12014 -0,00300
m2 0,09214 0,23026 0,49938 0,14000 0,00600
m3 0,12143 0,27515 0,50575 0,15429 0,01600
m6 0,21286 0,40976 0,59125 0,24071 0,08000
m12 0,41857 0,68520 0,89250 0,43071 0,24350

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz