Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

11-06-2013 18:20
11.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

11.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02500 0,13430 0,48000 0,09714 -0,00300
w1 0,03543 0,15851 0,48625 0,10286 -0,00300
m1 0,06000 0,19328 0,49250 0,12014 -0,00300
m2 0,08786 0,22966 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,11643 0,27395 0,50738 0,15429 0,01600
m6 0,20143 0,41176 0,59000 0,24214 0,08040
m12 0,40286 0,68720 0,89188 0,43357 0,24550

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/