Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

10-06-2013 18:06
10.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

10.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02643 0,13380 0,48000 0,10214 -0,00300
w1 0,03614 0,15851 0,48625 0,10357 -0,00300
m1 0,05857 0,19398 0,49250 0,12014 -0,00300
m2 0,08714 0,22920 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,11571 0,27325 0,50563 0,15429 0,01600
m6 0,19857 0,41526 0,59000 0,24214 0,08040
m12 0,39714 0,69020 0,88938 0,43357 0,24550

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz