Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

27-05-2013 18:18
27.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

27.05. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02357 0,14640 0,48250 0,09857 -0,00300
w1 0,03614 0,16391 0,48750 0,10286 -0,00300
w2 0,04329 0,17513 0,48875 0,11000 -0,00300
m1 0,05714 0,19618 0,49188 0,11929 -0,00300
m2 0,09071 0,23350 0,49938 0,13786 0,00600
m3 0,11714 0,27310 0,50563 0,15500 0,01800
m4 0,14643 0,31610 0,53063 0,17786 0,03800
m5 0,17000 0,36890 0,56250 0,21643 0,06340
m6 0,19571 0,41840 0,58938 0,24286 0,08000
m7 0,22429 0,46820 0,63625 0,28643 0,10000
m8 0,25500 0,51139 0,69313 0,32643 0,12200
m9 0,28071 0,55004 0,73375 0,35500 0,14440
m10 0,30929 0,59179 0,77688 0,38500 0,17040
m11 0,33857 0,63674 0,83438 0,41214 0,20540
m12 0,37143 0,68739 0,88375 0,43714 0,24100

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz