Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

02-10-2013 18:04
02.10. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

02.10. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04143 0,11110 0,47500 0,07643 -0,00500
w1 0,05643 0,13950 0,48313 0,08786 -0,00500
m1 0,08571 0,17905 0,49031 0,11500 -0,00300
m2 0,11429 0,21800 0,50063 0,13714 0,00700
m3 0,15714 0,24760 0,51750 0,15286 0,02100
m6 0,26143 0,36850 0,58938 0,22250 0,07940
m12 0,47071 0,63310 0,87688 0,40929 0,23740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz