Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

27-09-2013 18:04
27.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

27.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,11190 0,47875 0,08071 -0,00500
w1 0,05643 0,14015 0,48281 0,09071 -0,00500
m1 0,08571 0,17950 0,49094 0,11500 -0,00300
m2 0,11286 0,21825 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15429 0,24960 0,51750 0,15286 0,02100
m6 0,25643 0,37340 0,59000 0,22250 0,07940
m12 0,46500 0,63860 0,88125 0,41071 0,23740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/