Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

25-09-2013 18:03
25.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

25.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04071 0,11150 0,47875 0,08071 -0,00500
w1 0,05286 0,14000 0,48425 0,09357 -0,00500
m1 0,08571 0,18000 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11357 0,22050 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15429 0,25245 0,51750 0,15357 0,02100
m6 0,26286 0,37890 0,59313 0,22321 0,07940
m12 0,47786 0,65010 0,89188 0,41214 0,23940

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz