Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

18-09-2013 18:03
18.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

18.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04286 0,11400 0,47875 0,08286 -0,00500
w1 0,05143 0,14547 0,48425 0,09429 -0,00500
m1 0,08500 0,18240 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11429 0,22396 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15500 0,25440 0,51750 0,15357 0,01900
m6 0,27000 0,38640 0,59250 0,22356 0,07840
m12 0,48357 0,66510 0,88813 0,41357 0,24140

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz