Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

17-09-2013 18:36
17.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

17.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04357 0,11520 0,47813 0,08429 -0,00500
w1 0,05143 0,14747 0,48425 0,09429 -0,00500
m1 0,08500 0,18140 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11500 0,22446 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15571 0,25590 0,51688 0,15357 0,01900
m6 0,27000 0,38740 0,59313 0,22356 0,07840
m12 0,48500 0,66560 0,89188 0,41357 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/