Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

22-08-2013 18:22
22.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

22.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04071 0,11780 0,47813 0,08143 -0,00600
w1 0,05286 0,14883 0,48438 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18406 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11071 0,22622 0,50063 0,13714 0,00600
m3 0,15143 0,26320 0,51250 0,15500 0,01800
m6 0,26500 0,39450 0,59300 0,22499 0,08000
m12 0,47786 0,66760 0,88250 0,41357 0,25200

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/