Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

14-08-2013 18:05
14.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

14.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04214 0,11980 0,47875 0,08714 -0,00600
w1 0,05286 0,14983 0,48563 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18503 0,49250 0,11643 -0,00300
m2 0,11429 0,22699 0,50000 0,13714 0,00600
m3 0,15214 0,26640 0,51125 0,15500 0,01800
m6 0,26214 0,39550 0,59050 0,22570 0,07800
m12 0,46571 0,66539 0,86750 0,41429 0,24940

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz