Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

12-08-2013 18:09
12.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

12.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04357 0,11860 0,47875 0,08000 -0,00600
w1 0,05571 0,15033 0,48563 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18603 0,49250 0,11643 -0,00300
m2 0,11429 0,22699 0,50000 0,13714 0,00600
m3 0,15286 0,26540 0,51125 0,15571 0,01800
m6 0,26357 0,39550 0,59050 0,22570 0,07800
m12 0,47143 0,66639 0,87125 0,41429 0,24740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz