Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

09-08-2013 18:05
09.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

09.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04357 0,11703 0,47875 0,08000 -0,00600
w1 0,05571 0,15033 0,48563 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18593 0,49250 0,11571 -0,00300
m2 0,11429 0,22789 0,50000 0,13714 0,00600
m3 0,15357 0,26660 0,51125 0,15571 0,01800
m6 0,26429 0,39650 0,58675 0,22570 0,07900
m12 0,47500 0,67419 0,86375 0,41429 0,24640

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz