Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

07-08-2013 18:05
07.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

07.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,05714 0,11870 0,47813 0,08000 -0,00600
w1 0,05429 0,15033 0,48500 0,09286 -0,00600
m1 0,08000 0,18673 0,49063 0,11571 -0,00300
m2 0,11357 0,22789 0,49688 0,13714 0,00600
m3 0,15214 0,26560 0,50856 0,15571 0,01800
m6 0,25500 0,39650 0,58225 0,22570 0,07800
m12 0,46643 0,67319 0,85938 0,41429 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz