Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

06-08-2013 18:12
06.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

06.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04357 0,11900 0,47750 0,08071 -0,00600
w1 0,05429 0,15083 0,48500 0,09286 -0,00600
m1 0,08000 0,18723 0,49063 0,11571 -0,00300
m2 0,11357 0,22749 0,49688 0,13857 0,00600
m3 0,15214 0,26500 0,50856 0,15714 0,02000
m6 0,25714 0,39700 0,58288 0,22784 0,07800
m12 0,46714 0,67319 0,86000 0,41786 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/