Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

05-08-2013 18:07
05.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

05.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04500 0,11980 0,47750 0,08214 -0,00600
w1 0,05429 0,15217 0,48500 0,09429 -0,00600
m1 0,08143 0,18643 0,49063 0,11571 -0,00300
m2 0,10857 0,22749 0,49688 0,13857 0,00600
m3 0,15214 0,26600 0,50856 0,15714 0,02000
m6 0,25571 0,39550 0,58300 0,22784 0,07800
m12 0,46429 0,67319 0,86000 0,41786 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz