Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

02-08-2013 17:59
02.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

02.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04500 0,11874 0,47813 0,08071 -0,00600
w1 0,05286 0,15150 0,48500 0,09429 -0,00600
m1 0,08143 0,18643 0,49063 0,11571 -0,00300
m2 0,10857 0,22749 0,49688 0,13857 0,00600
m3 0,14786 0,26500 0,50856 0,15714 0,02200
m6 0,25214 0,39550 0,58300 0,22784 0,07900
m12 0,46571 0,67369 0,85938 0,41786 0,24440

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/