Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

01-08-2013 18:21
01.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

01.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04500 0,11938 0,47813 0,07929 -0,00600
w1 0,05571 0,15152 0,48500 0,09429 -0,00600
m1 0,08286 0,18643 0,49188 0,11571 -0,00300
m2 0,11143 0,22889 0,49775 0,13857 0,00600
m3 0,15071 0,26380 0,50938 0,15714 0,02200
m6 0,26143 0,39650 0,58738 0,22784 0,07900
m12 0,46786 0,67594 0,86688 0,41786 0,24440

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/