Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

29-07-2013 17:58
29.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

29.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,12021 0,47813 0,07786 -0,00600
w1 0,05286 0,15373 0,48688 0,09286 -0,00600
m1 0,07714 0,19053 0,49250 0,11571 -0,00300
m2 0,10643 0,22929 0,49838 0,13857 0,00600
m3 0,14500 0,26470 0,51025 0,15714 0,02000
m6 0,25143 0,39650 0,58925 0,22929 0,08040
m12 0,45429 0,68094 0,86938 0,41786 0,24540

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz