Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

23-07-2013 18:09
23.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

23.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,11894 0,47813 0,07500 -0,00400
w1 0,05071 0,15673 0,48750 0,09143 -0,00600
m1 0,07357 0,19053 0,49375 0,11571 -0,00300
m2 0,10429 0,23134 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,14214 0,26620 0,50800 0,15643 0,02000
m6 0,24714 0,40200 0,59300 0,22786 0,08040
m12 0,45286 0,68719 0,87938 0,41643 0,24740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz