Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

18-07-2013 18:11
18.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

18.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04143 0,12090 0,47813 0,07643 -0,00600
w1 0,05071 0,15883 0,48750 0,09143 -0,00600
m1 0,07357 0,19103 0,49375 0,11714 -0,00400
m2 0,10357 0,23354 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,14214 0,26810 0,50875 0,15643 0,01900
m6 0,24571 0,40400 0,59300 0,22786 0,08040
m12 0,45000 0,68835 0,88188 0,41643 0,24540

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz