Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

17-07-2013 18:19
17.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

17.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04143 0,12510 0,47813 0,07857 -0,00600
w1 0,05071 0,15773 0,48750 0,09214 -0,00600
m1 0,07357 0,19213 0,49313 0,11714 -0,00400
m2 0,10286 0,23504 0,49875 0,13857 0,00600
m3 0,14071 0,26910 0,50813 0,15643 0,01900
m6 0,24286 0,40840 0,59175 0,22786 0,08040
m12 0,44643 0,69365 0,87563 0,41643 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz