Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

09-07-2013 18:08
09.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

09.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,12630 0,47938 0,09143 -0,00500
w1 0,04571 0,15923 0,48625 0,10143 -0,00500
m1 0,07071 0,19528 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,11071 0,23664 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,14857 0,27290 0,51038 0,15643 0,01900
m6 0,26214 0,41290 0,59988 0,23214 0,08040
m12 0,47214 0,68815 0,89813 0,42071 0,24640

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/