Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

08-07-2013 18:14
08.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

08.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,12450 0,47938 0,09143 -0,00500
w1 0,04571 0,16073 0,48625 0,10000 -0,00500
m1 0,07000 0,19580 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,11071 0,23696 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,14857 0,27310 0,51038 0,15643 0,01900
m6 0,26357 0,41440 0,59988 0,23214 0,08040
m12 0,47429 0,69015 0,90063 0,42071 0,24640

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz