Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

01-02-2013 18:05
01.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

01.02. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,01357 0,15900 0,47625 0,08643 0,00100
w1 0,02400 0,17670 0,48375 0,10000 0,00100
w2 0,03429 0,18740 0,49000 0,11286 0,00100
m1 0,05286 0,20370 0,49375 0,12943 0,00100
m2 0,09571 0,24850 0,49875 0,14586 0,00800
m3 0,13857 0,30050 0,51125 0,16714 0,02000
m4 0,17571 0,35110 0,54500 0,19857 0,03900
m5 0,21429 0,41490 0,61500 0,23871 0,06400
m6 0,25429 0,47650 0,65250 0,27229 0,08840
m7 0,29214 0,54400 0,70125 0,31857 0,11200
m8 0,33214 0,59650 0,76750 0,36000 0,13800
m9 0,36714 0,64400 0,82000 0,38971 0,16040
m10 0,39714 0,69100 0,87000 0,42000 0,19340
m11 0,43214 0,74250 0,93250 0,44714 0,23340
m12 0,47143 0,79650 0,98750 0,47214 0,27440

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/