Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

13-08-2013 11:09
13.08. Bruksela (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

13.08. Bruksela (PAP) -

.

EURIBOR (euro) Wartość
1 miesiąc 0,128
2 miesiące 0,177
3 miesiące 0,225
6 miesięcy 0,340
12 miesięcy 0,537

.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowakredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemubankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków zestrefy euro - ustalenie FBE - Federation Bancaire de L'UnionEuropeenne - Bruksela, godz. 11:00. Stopa EURIBOR wraz zwejściem euro zastąpiła stopy procentowe rynku międzybankowegow państwach strefy euro (m.in. FIBOR).(PAP)

fdu/