OFE WARTA półroczna struktura aktywów

08-07-2013 15:06
08.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu przekazuję Półroczną Strukturę Aktywów OFE WARTA - I półrocze 2013 r.

kom amp/