OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

04-09-2013 12:31
04.09. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE WARTA na dzień 30-08-2013 r.

kom mra