OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

03-07-2013 13:59
03.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE WARTA za czerwiec 2013 r.

kom abs/