OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

05-06-2013 14:51
05.06. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE WARTA za maj 2013 r.

kom abs/