OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

04-04-2013 13:16
04.04. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE WARTA za marzec 2013 r.

kom mra