OFE PZU miesięczna struktura aktywów

07-05-2013 16:26
07.05. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE PZU na dzień 30-04-2013 r.

kom mra