OFE POCZTYLION informuje

03-10-2013 16:47
03.10. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 03.10.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 337 923,59 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 489,94 zł kwota prowizji ZUS 2 626,59 złLiczba składek 12 149Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 9 112

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 2 626,59 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom mra