OFE POCZTYLION informuje

26-09-2013 10:36
26.09. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 26.09.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE PocztylionWynosi 14 883 564,04 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie wprzekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 19 273,20 złkwota prowizji ZUS 118 719,64 złLiczba składek 268 933Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 235 047

</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 118 719,64 zł, Pocztylion-ArkaPowszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesieczłonków OFE Pocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ześrodków własnych, co spowoduje, że na rachunki członków OFEPocztylion wpłyną ich składki w pełnej wysokości.

kom abs/