OFE POCZTYLION informuje

29-08-2013 12:28
29.08. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 29.08.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 8 091 355,56 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie wprzekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 350 314,44 zł kwota prowizji ZUS 60 304,86 złLiczba składek 159 357Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 139 321

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 60 304,86 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/