OFE POCZTYLION informuje

07-03-2013 13:55
07.03. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 07.03.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylion<PRE>wynosi 918 056,71 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 31 010,61 zł kwota prowizji ZUS 6 901,40 złLiczba składek 26 355Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 21 726</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 6 901,40 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/