OFE POCZTYLION informuje

25-07-2013 15:50
25.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 25.07.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 23 062 669,51 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie wprzekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 745 898,23 zł kwota prowizji ZUS 174 715,31 złLiczba składek 432 989Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 295 629

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 174 715,31 zł, Pocztylion-ArkaPowszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesieczłonków OFE Pocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ześrodków własnych, co spowoduje, że na rachunki członków OFEPocztylion wpłyną ich składki w pełnej wysokości.

kom mra